DISTRIBISYON BÈTA

Matlèt sa a chita sou afichaj graf fonksyon dansite pwobabilite (fdp) pou Beta(a, b).

Graf

Kontwòl plis afichèt

© 2014 J. Orloff ak J.-M. Claus