DISTRIBISYON PWOBABILITE

Matlèt sa a chita sou fonksyon dansite pwobabilite (fdp) ansanm avèk fonksyon distribisyon anpile (fda) pou plizyè kalite distribisyon pwobabilite, distribisyon diskrè osnon distribisyon kontinyèl. Matlèt la afiche pwobabilite total nan mitan de (2) limit tou.

Kit se yon (fdp), kit se yon graf (fda), tou 2 graf yo bay menm enfòmasyon yo apati ajansman koulè. Egz, nan tou 2 graf yo, limit la yo parèt an ble pou pwobabilite l epi an vèt pou pwobabilite u, epi pwobabilite total la ki nan mitan l ak u ap parèt nan koulè oranj.

Graf

Kontwòl

© 2014 J. Shen, J. Orloff, J.-M Claus, J. Bloom, ak H.Miller