DISTRIBISYON T

Matlèt sa a ap montre nou graf fonksyon dansite pwobabilite (fdp) pou distribisyon-t Etidyan yo avèk degre libète df. Kòm referans, matlèt la afiche distribisyon estanda nòmal la tou.

Graf

Kontwòl ak afichèt

© 2014 J. Orloff, ak J.-M Claus